aplikacja Matura google play app store

matura 2018 z polskiego - wyniki i liczba zdających

Język polski, poziom podstawowy 2018


Liczba zdających - arkuszu standardowy


Liczba zdających
251513
z LO
160928
z techników
90585
ze szkół na wsi
9347
ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców
45967
ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
94163
ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
102036
ze szkół publicznych
232129
ze szkół niepublicznych
19384
kobiety
137095
mężczyźni
114418

Z egzaminu zwolniono 185 uczniów - laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Wyniki zdającychZdający
Liczba zdających
Średnia (%)
Odsetek sukcesów1
ogółem
251513
55
97
z LO
160928
58
98
z techników
90585
50
96

Parametry statystyczne podane zostały dla grup liczących 30 lub więcej zdających.
1 Dane dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.


Język polski, poziom rozszerzony 2018


Liczba zdających - arkusz standardowy


Liczba zdających 50916
liceów ogólnokształcących
42333
z techników
8583
ze szkół na wsi
1194
ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców
8399
ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
18757
ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
22566
ze szkół publicznych
47065
ze szkół niepublicznych
3851
kobiety
38883
mężczyźni
12033


WynikiZdający
Liczba zdających
Średnia (%)
Odchylenie standardowe (%)
ogółem
50916
51
27
z LO
42333
54
27
z techników
8583
37
26

Dane dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych. Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 30 lub więcej zdających.

Polityka Prywatności