matura 2018 z polskiego - wyniki i liczba zdających

Język polski, poziom podstawowy 2018


Liczba zdających - arkuszu standardowy


Liczba zdających
251513
z LO
160928
z techników
90585
ze szkół na wsi
9347
ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców
45967
ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
94163
ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
102036
ze szkół publicznych
232129
ze szkół niepublicznych
19384
kobiety
137095
mężczyźni
114418

Z egzaminu zwolniono 185 uczniów - laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Wyniki zdającychZdający
Liczba zdających
Średnia (%)
Odsetek sukcesów1
ogółem
251513
55
97
z LO
160928
58
98
z techników
90585
50
96

Parametry statystyczne podane zostały dla grup liczących 30 lub więcej zdających.
1 Dane dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.


Język polski, poziom rozszerzony 2018


Liczba zdających - arkusz standardowy


Liczba zdających 50916
liceów ogólnokształcących
42333
z techników
8583
ze szkół na wsi
1194
ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców
8399
ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
18757
ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
22566
ze szkół publicznych
47065
ze szkół niepublicznych
3851
kobiety
38883
mężczyźni
12033


WynikiZdający
Liczba zdających
Średnia (%)
Odchylenie standardowe (%)
ogółem
50916
51
27
z LO
42333
54
27
z techników
8583
37
26

Dane dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych. Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 30 lub więcej zdających.


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Immatrykulacja studentów I roku
miniatura
miniatura studenci UMK
Polityka Prywatności