dlamaturzysty.info

Matura z języka polskiego

O egzaminie
Język polski jest przedmiotem obowiązkowym
• część pisemna (poziom podstawowy), od 2021 r. są wykorzystywane dwa odrębne arkusze, oznaczone w polu tytułowym arkusza cyframi 1 oraz 2, zawierające – odpowiednio – test oraz wypracowanie. Na rozwiązanie zadań w obu arkuszach zdający ma 170 minut (podobnie jak w latach ubiegłych), więcej »
• część ustna egzaminu (bez określania poziomu), trwa ok. 30 minut,
W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. więcej »

Język polski jest również przedmiotem dodatkowym
• część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 180 minut, więcej » 
Przygotowanie do matury z polskiego
Kierunki studiów po maturze z polskiego
Wyniki i liczba zdających w roku 2021

Język polski, p. podstawowy, matura 2021

Liczba zdających: 274 261
(LO: 168 048, technikum: 106 213)
średnia: 55%
(LO: 58%, technikum: 50%)

Język polski, p. rozszerzony, matura 2021

Liczba zdających: 56 793
(LO: 46 063, technikum: 10 730)
średnia: 49%
(LO: 52%, technikum: 36%)
Wyniki i liczba zdających w roku 2020

Język polski, p. podstawowy, matura 2020

Liczba zdających: 260 324
(LO: 161 592, technikum: 98 732)
średnia: 52%
(LO: 56%, technikum: 46%)

polski_pp_2020.png

Język polski, p. rozszerzony, matura 2020

Liczba zdających: 58 095
(LO: 46 499, technikum: 11 596)
średnia: 57%
(LO: 60%, technikum: 47%)

polski_pr_2020.png
Wyniki i liczba zdających w roku 2019

Język polski, p. podstawowy, matura 2019

Liczba zdających: 250 998
(LO: 158 407, technikum: 92 591)
średnia: 52%
(LO: 55%, technikum: 45%)

polski_pp_2019.png

Język polski, p. rozszerzony, matura 2019

Liczba zdających: 53 074
(LO: 43 762, technikum: 9 312)
średnia: 55%
(LO: 58%, technikum: 44%)

polski_pr_2019.png
Wyniki i liczba zdających w roku 2018

Język polski, p. podstawowy, matura 2018

Liczba zdających: 251 513
(LO: 160 928, technikum: 90 585)
średnia: 55%
(LO: 58%, technikum: 50%)

polski_pp_2018.png

Język polski, p. rozszerzony, matura 2018

Liczba zdających: 50916
(LO: 42 333, technikum: 8 583)
średnia: 51%
(LO: 54%, technikum: 37%)

polski_pr_2018.png
Polityka Prywatności