aplikacja Matura google play app store

Matura z języka polskiego

O egzaminie
Język polski jest przedmiotem obowiązkowym
• Egzamin maturalny z języka polskiego trwa 240 minut i składa się z trzech części:
Część 1. Język polski w użyciu
Część 2. Test historycznoliteracki
Część 3. Wypracowanie

Egzamin trwa 30 minut i składa się z trzech części: 
• przygotowania zdającego do odpowiedzi (15 minut) 
• wypowiedzi monologowych zdającego dotyczących zadań z wylosowanego zestawu egzaminacyjnego (10 minut) 
• rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym związanej z tymi wypowiedziami (5 minut). 

• część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 210 minut 

Przygotowanie do matury z polskiego
Kierunki studiów po maturze z polskiego
Wyniki i liczba zdających w roku 2022

Język polski, p. podstawowy, matura 2022

Liczba zdających: 270 044
(LO: 165 302, technikum: 104 318, branżowe: 424)
średnia: 54%
(LO: 56%, technikum: 46%, branżowe: 35)

Język polski, p. rozszerzony, matura 2022

Liczba zdających: 59 625
(LO: 48 886, technikum: 10 660, branżowe: 99)
średnia: 55%
(LO: 57%, technikum: 43%, branżowe: 20%)
Wyniki i liczba zdających w roku 2021

Język polski, p. podstawowy, matura 2021

Liczba zdających: 274 261
(LO: 168 048, technikum: 106 213)
średnia: 55%
(LO: 58%, technikum: 50%)

Język polski, p. rozszerzony, matura 2021

Liczba zdających: 56 793
(LO: 46 063, technikum: 10 730)
średnia: 49%
(LO: 52%, technikum: 36%)
Wyniki i liczba zdających w roku 2020

Język polski, p. podstawowy, matura 2020

Liczba zdających: 260 324
(LO: 161 592, technikum: 98 732)
średnia: 52%
(LO: 56%, technikum: 46%)

polski_pp_2020.png

Język polski, p. rozszerzony, matura 2020

Liczba zdających: 58 095
(LO: 46 499, technikum: 11 596)
średnia: 57%
(LO: 60%, technikum: 47%)

polski_pr_2020.png
Wyniki i liczba zdających w roku 2019

Język polski, p. podstawowy, matura 2019

Liczba zdających: 250 998
(LO: 158 407, technikum: 92 591)
średnia: 52%
(LO: 55%, technikum: 45%)

polski_pp_2019.png

Język polski, p. rozszerzony, matura 2019

Liczba zdających: 53 074
(LO: 43 762, technikum: 9 312)
średnia: 55%
(LO: 58%, technikum: 44%)

polski_pr_2019.png
Wyniki i liczba zdających w roku 2018

Język polski, p. podstawowy, matura 2018

Liczba zdających: 251 513
(LO: 160 928, technikum: 90 585)
średnia: 55%
(LO: 58%, technikum: 50%)

polski_pp_2018.png

Język polski, p. rozszerzony, matura 2018

Liczba zdających: 50916
(LO: 42 333, technikum: 8 583)
średnia: 51%
(LO: 54%, technikum: 37%)

polski_pr_2018.png
Polityka Prywatności