aplikacja Matura google play app store

Lektury na maturze 2023 i 2024

Lista lektur obowiązkowych w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 (zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi)

Poziom podstawowy

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja Homer, Iliada (fragmenty)

Sofokles, Antygona

Lament świętokrzyski (fragmenty)

Legenda o św. Aleksym (fragmenty)

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)

Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)

Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)

William Szekspir, Makbet Molier, Skąpiec

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III

Juliusz Słowacki, Kordian

Bolesław Prus, Lalka

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis

Henryk Sienkiewicz, Potop

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

Stanisław Wyspiański, Wesele

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

Albert Camus, Dżuma

George Orwell, Rok 1984

Sławomir Mrożek, Tango

Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)

Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)

Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)

Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Balladyna Juliusza Słowackiego.


W wypracowaniu na poziomie podstawowym zdający może również odwołać się do lektur obowiązkowych - utworów epickich i dramatycznych - ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego, tj.:

Poziom rozszerzony 

Homer, Odyseja (fragmenty)

Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)

Platon, Państwo (fragmenty)

św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)

św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)

Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)

William Szekspir, Hamlet Juliusz Słowacki, Lilla Weneda Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia

realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honore de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary)

Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa Franz Kafka, Proces (fragmenty)

Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy

Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania


W wypracowaniu na poziomie podstawowym zdający może także odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej dla zakresu podstawowego i rozszerzonego, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, tj.:

Poziom podstawowy

William Szekspir, Romeo i Julia Ignacy Krasicki, wybrane satyry

Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I - Jesień)

Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony...

Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)

Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)

Antoni Libera, Madame

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)

Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: 

Zemsta Aleksandra Fredry.

Poziom rozszerzony

Arystofanes, Chmury Wergiliusz, Eneida (fragmenty)

Franęois Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)

Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)

Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

Polityka Prywatności